نوار سایدبار
نام و نام خانواگی: محمد معتمدی
نام کاربری: motemedi
جنسیت: آقا
تاریخ تولد: 03 Mar 1937
آدرس:
ماهشهر شهرک طالقانی
ماهشهر
خوزستان
021 Iran