نوار سایدبار
نام و نام خانواگی: یوسف اسماعیل زاده
نام کاربری: yosefesmaelzadeh1395@yahoo.com
جنسیت: آقا
تاریخ تولد: 10 Jan 1980
آدرس:
ارومیه
ارومیه
ارومیه
آغربی
ارومیه Iran