نوار سایدبار
نام و نام خانواگی: مجتبی عزیزی
نام کاربری: mfa
جنسیت: آقا
تاریخ تولد: 17 Sep 1974
آدرس:
کرج
البرز
026 Iran
شماره موبایل: 09126667901
محل تحصیل: دانشگاه پیام نور
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
رشته تحصیلی: حقوق
سال فارغ التحصیلی: 1390
شغل: کارمند