نوار سایدبار
به روز رسانی های قبلی
 • tinaa
  بروز رسانی ها
  وکيل مدافع:آيا زماني را که به بررسي جسد پرداختيد به ياد داريد؟
  شاهد: کالبدشکافي حدود ساعت ?:?? شب آغاز شد.
  وکيل مدافع: و آقاي دنتون در آن موقع مرده‌بود؟
  شاهد: اگر هم نه، وقتي کارم را تمام کردم حتماً مرده بود.
 • tinaa
  بروز رسانی ها
  وکيل مدافع: مي‌توانيد آن شخص را توصيف کنيد؟
  شاهد: قدش متوسط بود و ريش داشت.
  وکيل مدافع: مرد بود يا زن؟
  شاهد: اگر آن موقع سيرکي در شهر نبوده، به نظرم مرد بوده.
 • tinaa
  بروز رسانی ها
  وکيل مدافع: خوب دکتر، آيا اين صحت ندارد که وقتي شخصي در خواب مي‌ميرد، تا صبح روز بعد متوجّه اين مسأله نمي شود؟
  شاهد: شما واقعاً در امتحان وکالت قبول شده‌ايد؟
 • tinaa به جامعه وارد شده است.