نوار سایدبار
نام و نام خانواگی: برات قلی زاده
نام کاربری: gholizade
جنسیت: آقا
تاریخ تولد: 07 Feb 1991
آدرس:
چناران
خراسان رضوی
0514612 Iran
شماره موبایل: 09150694090
محل تحصیل: دانشگاه ازاد
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: حقوق
سال فارغ التحصیلی: .....
شغل: دانشجو