نوار سایدبار
به روز رسانی های قبلی
  • pooya_48
    بلاگ

    آزادی بیان در قوانین ملی و بین المللی

    نوشته شده در مجموعه حقوق بشر در 8th Mar, 2014

    ● مقدمه: آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات براساس آن شکل می گیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است در این مقاله ابتدا به مفهوم آزادی بیان واهمیت آن در جهان امروز پرداخته می شود و سپس قوانین ملی و بین المللی مهمی که در راستای احیا و حفظ این حق منعقد شده اشاره می گردد. ادامه مطلب →