خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:31:26') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:31:26') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 281 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


سفارش انجام تحقیق

نوشته شده در سفارشات

کاربر گرامی

جهت سفارش انجام تحقیق درباره موضوعی مشخص پس از پرداخت مبلغ 100000 ریال از طریق یکی از مراحل پرداخت زیر اقدام به تکمیل فرم سفارش انجام تحقیق نمایید.

روش های پرداخت:

1. شماره حساب ..... به نام ......

2. پرداخت آنلاین توسط لینک زیر:

.................................................