خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:50:39') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:50:39') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingتاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

تاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري  ديوان بين المللي كيفري كه اساسنامه آن در كنفرانس ديپلماتيك رم (1998) به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از سال 2002 نيز لازم الاجرا شده، اولين محكمه دايمي است كه به منظور رسيدگي به مهمترين جنايات بين المللي تاسيس يافته است.بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین

نوشته شده در حقوق بشر

ارسال شده توسط:  سید جعفر حسینی

نویسنده: سید جعفر حسینی

چکیده:

جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است.
اصطلاح Genocide برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است