تاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

تاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري  ديوان بين المللي كيفري كه اساسنامه آن در كنفرانس ديپلماتيك رم (1998) به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از سال 2002 نيز لازم الاجرا شده، اولين محكمه دايمي است كه به منظور رسيدگي به مهمترين جنايات بين المللي تاسيس يافته است.بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین

نوشته شده در حقوق بشر

ارسال شده توسط:  سید جعفر حسینی

نویسنده: سید جعفر حسینی

چکیده:

جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است.
اصطلاح Genocide برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است

آخرین ارسالهای کاربران