مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

نوشته شده در حقوق مدنی

ارسال شده توسط:سارارضاپور

نوشته شده توسط:سارارضاپور

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران
سارا رضاپور- پاییز1390
چکیده:
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده استكنوانسيون حقوق كودك و مقايسه آن با مباني اسلامي حقوق كودك

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

ارسال شده توسط:محمد

نوشته شده توسط محمد

پیشگفتار :

رسول اكرم (ص) : « اكرموا اولادكم و احسنوا آدابكم »

« فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد.»کودكان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن براي ورود به جامعه داراي نيازهاي اساسي هستند

آخرین ارسالهای کاربران