نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران

نوشته شده در جرم شناسی

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

همانطور که میدانیم جرم پولشویی فرایندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا ، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به در آمدهای ظاهراً مشروع است

 رهن و اجاره

نوشته شده در سایر موارد

ارسال شده توسط:فرشاد توکل

رهن و اجاره

رهن و اجاره موضوعی است كه امروزه میان مردم تحت عنوان «رهن واجاره» مطرح و معمول است. این موضوع ممكن است در اشكال متعددی تحقق یابد، هرچند كه در این اقسام عنوان رهن وجود ندارد.

 

آخرین ارسالهای کاربران