جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي
    


مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 ، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
موضوع حكم ، در مورد ادعاي خواهان نبوده باشد .
حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
وجود تضاد در مفاد يك حكم ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلاً توسط دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي كه به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .لازم به ذكر است كه :
قبلا، ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) طي 7 بند جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي را پيش بيني كرده بود .
بديهي است :
درخواست اعاده در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادر كننده حكم ( ماده 433 ق. آ . د. م ) و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق .آ د. ك) صورت مي گيرد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران