قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله

نوشته شده در قرارهای کیفری


 

قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله 
     


بسمه تعالي

قرار آزادي آقاي  ..... فرزند .... به اتهام ..... مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله به مبلغ ......ريال از حال تا ختم دادرسي و صدور حكم  و اجراي كامل دادنامه كه در صورت معرفي كفيل آزاد والا در بازداشت باشد . قرار صادره حين الصدور به متهم تفهيم شد اظهار داشت فهميدم . كفيل دارم / ندارم از قرار صادره رونوشت مي خواهم / نمي خواهم .

محل امضاء متهم ........


رئيس / دادرس قاضي تحقيق شعبه .... دادگاه  عمومي.....اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران