شكوائیه ارتشاء

نوشته شده در دادخواست کیفری

 

 

 

 

 

 

 

   بسمه تعالي                                                  252

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       درمقام داوری/ ممیزی / کارشناسی بااخذ وجه /مال به نفع طرف مقابل اظهارنظر کرده‌اند. نظر به اينكه با اين عمل حقوق اینجانب نیز تضییع گردیده است  فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود مي‌باشد تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اظهارنظربه نفع طرف مقابل درمقام داوری/ ممیزی / کارشناسی بااخذ وجه /مال به استناد ماده 588  قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب عبارت از       مي‌باشد.

 

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگي شاكي

 

 

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه

شماره

تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي وسمت مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1: اخذ ادلة شاكي ،2: انجام تحقيقات مقدماتي از طرفين وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  3:اخذ كپي نظرية مشتكي عنه وپيوست كردن پرونده  ،4: اخذ اظهارات شهود ومطلعين  و     به كلانتري شماره       ارسال مي‌گردد.

سرپرست/داديار/بازپرس شعبة      دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان      

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران