شكوائیه ارتشاء داور - ممیز - كارشناس

نوشته شده در دادخواست کیفری

 

 

 

 

 

 

 

   بسمه تعالي                                                  1031

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود مي‌باشد ،تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  اتهام ربا خواری به استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب عبارت از       مي‌باشد.

 

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگي شاكي

 

 

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه

شماره

تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي وسمت مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1: اخذ ادلة شاكي ،2: انجام تحقيقات مقدماتي از طرفين وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و3: اخذ اظهارات شهودومطلعين و     به كلانتري شماره       ارسال مي‌گردد.

سرپرست/داديار/بازپرس شعبة      دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان      

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران