شكوائیه كلاهبرداری

نوشته شده در دادخواست کیفری

 

 

 

 

 

 

 

   بسمه تعالي                                                  256

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       عالماً وعامداً با مذاکره ومعاونت درارتشاءموجبات تحقق این جرم رافراهم کرده‌اند. فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود مي‌باشد ،تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام  "معاونت درارتشاء "به استناد ماده 593 قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب عبارت از       مي‌باشد.

 

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگي شاكي

 

 

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه

شماره

تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي وسمت مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1: اخذ ادلة شاكي ،2: انجام تحقيقات مقدماتي از طرفين وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و3:اخذ اظهارات شهود ومطلعين  و      به كلانتري شماره       ارسال مي‌گردد.

سرپرست/داديار/بازپرس شعبة      دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان      

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران