خدمت وظيفه عمومي و معافيت ها

نوشته شده در ایرانیان خارج از کشور

هرفرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه  سالي كه طي آن سال وارد سن 19 سالگي ميشود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.

معافيت ها:

الف - معافيت تحصيلي

ب  - معافيت پزشكي

ج   - معافيت كفالت

د    - تسهيلات خروج مشمولين خارج از كشور 

يادآورى:

- دارندگان مدارك دكتراى پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى و دامپزشكى، متولد تا پايان سال 1327

 -  دارندگان مدارك دكتراى غير دوره پزشكى، فوق ليسانس و ليسانس، متولد تاپايان سال 1333

         - دارندگان مدارك فوق دپيلم ، ديپلم وكمتر از آن واشخاص فاقد سواد، متولد تا پايان سال 1337.

* معاف از خدمت وظيفه عمومى ميباشند.

 

دانش آموزان و دانشجوياني كه به سن مشموليت رسيده و در يكي از موسسات  آموزشي معتبر به تحصيل اشتغال دارند ميتوانند تا پايان تحصيلات خود از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

 مدارك لازم:

- درخواست كتبي متقاضي (تكميل فرم شماره 219)

    - تصويرصفحات نوشته شده شناسنامه

        - گواهى معتبر اشتغال به تحصيل

           - ريز نمرات دانشگاهي

           - تصوير صفحات نوشته شده گذرنامه

    - تصويرمدارك معتبراقامت دانشجوئى

           - وكالتنامه (تكميل فرم شماره 10/217) درصورت نياز

 يادآوري:

- دانش آموزان حداكثر تا سن 24 سال تمام مي توانند ازمعافيت تحصيلي بهره مند شوند.

  - دانش آموزان و دانشجوياني كه در خارج از كشور با استفاده از معافيت تحصيلي به تحصيل اشتغال دارند. چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از كشور خارج شوند در غير اينصورت حق خروج از كشور را  نخواهند داشت.

   پاكت برگشت با تمبر كافي جهت پست سفارش

  به فرمهاى ناقص پاسخ داده نمىشود

 

        مشمولاني كه بخواهند ازمعافيت پزشكي استفاده نمايند بايد شخصا"  به اداره وظيفه عمومي در داخل كشور مراجعه نمايند.

ج : معافيت كفالت:

 مشمولان زير حسب مورد ،  از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

- يگانه مراقب، نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره خود نباشد.

- يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير

        - يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتيكه تا سن 24 سالگي مجرد باشد0

از 2 يا 3 برادر واجد شرايط اعزام بخدمت يكي از آنان تا پايان خدمت ديگري به خدمت دوره ضرورت يا احتياط اعزام نخواهد شد و ترتيب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بود.

مدارك لازم:

           - فرم درخواست و استشهاد محلي ( تكميل فرم شماره 220)

- تكميل برگ تحقيق وضعيت خانواده مشمول (تكميل فرم شماره 221)

- تصوير تمام صفحات شناسنامه مشمول ، پدر، مادر، خواهر، برادر

- دوقطعه عكس پدر و مادر - خواهر (خواهران)  4 W 3

- وكالتنامه (تكميل فرم شماره 9/217) در صورت نياز

  پاكت برگشت با تمبر كافي جهت پست سفارشي  

 ايرانيان مشمول خدمت وظيفه عمومي كه تا تاريخ 29/12/1376 خارج از كشور بوده اند با اخذ مجوز خروج از كشور در گذرنامه هاي خود از نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران مي توانند سالي يك بار به ايران وارد و حد اكثر ظرف مدت 3 ماه از كشور خارج شوند . اين تسهيلات فقط تا پايان ارديبهشت ماه سال 1380 هجري شمسي ارائه خواهد شد . بديهي است مشمولاني كه پس از تاريخ فوق از ايران خارج شده اند از تسهيلات مذكور بهره مند نمي شوند .

مدارك لازم :

        -  درخواست كتبي متقاضي (تكميل فرم شماره 223)

        - : اصل گذرنامه معتبر

  پاكت برگشت با تمبر كافي جهت پست سفارشي

  به فرمهاى ناقص پاسخ داده نمىشود 

تسهيلات مخصوص مشمولين

قابل توجه ایرانیان محترم مقیم

طبق اطلاع تسهیلات لازم جهت ورود و خروج مشمولان مقیم خارج از کشور به شرح ذیل می باشد:

1- ایرانیان مشمول خدمت وظیفه عمومی که تا تاریخ  1376/12/29 خارج از کشور بوده اند می توانند سالی یکبار حداکثر بمدت سه ماه به کشور سفر نمایند.

2- در موارافرادیکه وارد کشور می شوند ولی به هر دلیلی در مهلت مقرره (سه ماه) از کشور خارج نمی گردند، صدور مجوز خروج فقط در صورت داشتن عذر موجه موکول به موافقت کمیسیون ویژه می باشد که در وزارت امورخارجه تشکیل خواهد شد.

با مشمولان متقاضی معافیت دائم طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد

 

دستورالعمل اجرائي معافيت عفو مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا
 
قابل توجه ايرانيان مقيم خارج كشور :
برابر با ابلاغيه شماره 5/12/708/3م/4/ ن مورخ 17/6/82 (  Sep 2003 ) معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح , 6 گروه از مشمولان غايب و سربازان فراري به مناسبت ولادت با سعادت امير المومنين حضرت علي (ع) از سوي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ( مد ظله العالي ) در سال نهضت خدمت رساني به شرح زير مورد عفو قرار گرفته اند .

رديف مدرك تحصيلي سال تولد
1 زير ديپلم تا پايان سال  1354
2 فوق ديپلم تا پايان سال  1354
3 ليسانس تا پايان سال  1354
4 فوق ليسانس تا پايان سال  1352
5 دكتري غير پزشكي تا پايان سال  1350
6 دكتري پزشكي و دامپزشكي تا پايان سال  1344
 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران