ثبت فوت و حمل جنازه به ايران

نوشته شده در ایرانیان خارج از کشور

به استناد ماده 22 قانون ثبت احوال مرگ ايرانيان در خارج از كشور به ماموران كنسولي نمايندگي محل اقامت يا به نزديك ترين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود .مدارك لازم :

- : درخواست كتبي اعلام كننده (تكميل فرم شماره 227)

- : گواهي فوت صادره از سوي مقامات محلي

- : اصل شناسنامه و در صورت عدم دسترسي، گذرنامه متوفي و در صورت عدم دسترسي به هيچيك از مدارك ايرانى فوق الذكرهويت متوفي از مركز استعلام  ميگردد.

- : پرداخت تعرفه مربوطه در صورت درخواست صدور خلاصه رونوشت مرگ طبق جدول تعرفه ها(ب - تعرفه خدمات سجلي بند 13)

 موضوع : حمل جنازه به ايران 

 در صورت فوت اتباع ايران در خارج از كشور بنا به درخواست بستگان متوفي و تقبل هزينه هاي مربوطه نسبت به حمل جسد به ايران توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم بعمل مي آيد . در صورتيكه بستگان متوفي در ايران سكونت دارند مي توانند به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه مراجعه و تقاضاي حمل جنازه رابنمايند .

 مدارك لازم

-  : گواهي فوت  متضمن علت فوت 

-  : پرداخت وديعه براي حمل جسد به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امورخارجه (درصورت پرداخت هزينه حمل و بسته  بندي جسد در محل نياز به پرداخت وديعه نمي باشد)

          -  : گواهي بهداشتي مبني بر نداشتن بيماري مسري متوفي، بسته بندي جسد و قرنطينه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران