افکار عمومی جهانی،ضمانت اجرای حقوق بین الملل

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومیگفته می شود که حقوق بین الملل دارای ضمانت اجرای موثر و الزام آور نمی باشد که به این ایراد مکرر توسط حقوق دانان پاسخ داده شده است.علت این تفکر را اساسا مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی میدانند که این دو بسیار با هم متفاوت اند.عوامل موثر در اجرای حقوق بین الملل را به 4 دسته تقسیم میکنند:

1-عامل شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها

2-ضمانت اجرای حقوقی

3-ضمانت اجرای غیر حقوقی

4-ضمانت اجرا درنظام ملل متحد

افکار عمومی جهانی، زیر گروه غیر حقوقی است که تاثیر آن به خصوص در دهه های اخیربا پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباط بین افراد بسیار پررنگ تر شده است.

اگر کشوری قواعد و اصول حقوق بین الملل را زیر پا گذارد در مطبوعات و رسانه های جمعی مخصوصا اینترنت این مساله بازتاب پیدا میکند.

بدلیل سرعت بالای اینترنت اطلاع رسانی و افزایش دسترسی مردم به آن و همچنین مطرح شدن خبرهای سیاسی در شبکه های اجتماعی تعداد افرادی که به اخبار دسترسی پیدا میکنند افزایش چشمگیری داشته است.

همچنین است شبکه های خبری ماهواره ای و شبکه های مستقل که پیرو سیاست حکومت خاصی نیز نمیباشند و روز به روز بر تعداد آنها وهمچنین شمار مخاطبان شان افزوده میشود که این موضوع سبب مطلع شدن افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند و یا نحوه کار با آن را نمی دانند میشود.

همین عوامل باعث آگاهی افکار عمومی و فشار آنها بر سیاستمداران ، سران کشورها وسازمان ملل برای برخورد با کشور خاطی میشود و راه را برای بی تفاوتی و چشم پوشی نسبت به نقض قواعد بین المللی میبندد.سران کشورها در ابتدا از کشور مزبور پایبندی به قوانین را می خواهند و در صورت ادامه قانون شکنی روابط خود را از نظر فرهنگی، مدنی و سپس اقتصادی با آن کشور کاهش میدهند که این باعث انزوای آن کشور میشود که حتی ممکن است در صورت ادامه روند مزکور برخورد به سطح تحریم هم برسد.

در مورد سازمان ملل هم همین قضیه صادق است زیرا کشورها این مسائل را در مجمع عمومی مطرح میکنند که ممکن است منجر به صدور توصیه نامه شود ویا در صورت عدم تمکین و سیر مراحل قانونی امکان دارد موضوع به شورای امنیت سازمان ملل رود که منجر به صدور قطع نامه نیز شود که این مساله جایگاه کشور ناقض حقوق را در جامعه بین المللی کاهش داده و از اثر گذاری آن کشور در مسائل جهانی میکاهد و نیزنگاه جهانیان را نسبت به آن کشور منفی میکند.

اما جدای از اثرگذاری بر مردم و سیاستمداران دیگر کشورها این خبر رسانی بر افکار عمومی مردم کشور مزبور نیز اثر گذاشته و فشار داخلی را بر آن تحمیل میکند که در کنار فشار بین المللی نقش به سزایی دارد.

کشور خاطی نیز برای حفظ جایگاه و احترام خود در جامعه بین المللی وهم برای حفظ روابط خود با دیگر کشورها و رهایی از فشارهای بین المللی وداخلی و در صورت وجود تحریم برای رفع آن به ناچار تن به قواعد حقوق بین الملل میدهد.

بنابراین میتوان از افکارعمومی جهانی به عنوان یک ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل یاد کرد که اگرچه که ضمانت اجرای حقوقی نیست ولی تاثیر آن روز به روز با استفاده از رسانه های جمعی از جمله تلوزیون ،رادیو ،روزنامه و مخصوصا اینترنت و با دسترسی بیشتر به آن ها در حال افزایش است.

منبع :حقوق بین الملل/دکتر ضیایی بیگدلی/چاپ سی ودوم/سال1387/انتشارات گنج دانش


 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران